بهزیستی استان خراسان رضوی

امور آسیب دیدگان اجتماعی
توسط روابط عمومی بهزیستی استان خراسان رضوی دذ ۳۰ بهمن, ۱۳۹۰ دذ ۰۸:۲۱ قبل از ظهر | دسته‌بندی شده در آرشیو اخبار, خدمات سازمان, معاونت اجتماعی | با ۰ دیدگاه


 

مقدمه:

هر جامعه ای در طول تاریخ خود با پدیده ها و مسائل مختلفی روبرو می شود که برخورد و پاسخگویی مناسب و به موقع به آنها برای مسئولین جامعه ضروری است که با توجه به اهمیت آنها نوع برخورد نیز می تواند متفاوت باشد. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. از جمله این پدیده ها آسیب های اجتماعی می باشد که معلول عوامل مختلفی هستند که باید در سطوح کلان و خرد مورد بررسی قرار گیرند.

در حال حاضر به دلیل افزایش کمی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، تنوع آسیبهای اجتماعی، گسترش سکونتگاه های غیر رسمی( حاشیه نشینی)، سست شدن روابط حاکم بر خانواده و … توجه جدی تر نسبت به مسئله ی آسیب های اجتماعی ضروری به نظر می رسد.

برای ارائه ی خدمات به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی باید به نکات متعددی توجه شود که از جمله آنها می توان به:

·          توجه به آسیب های اجتماعی به جای توجه صرف به آسیب دیدگان اجتماعی

·          ارائه ی خدمات( انجام مداخلات) به صورت تخصصی، به موقع و در دسترس

·          فراهم کردن زمینه ی مشارکت گروه های هدف در تمام مراحل ارائه ی خدمات

·          توجه به خانواده ی گروه های هدف

·          قابلیت اجرا داشتن برنامه ها

·          در نظر داشتن شرایط منطقه ای فرهنگ حاکم بر منطقه

·          پویایی نظام ارائه خدمات

·          توجه به برنامه های اجتماع محور

·          فراهم کردن زمینه ی مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی

·          ارزیابی مستمربرنامه ها

·          بهره گیری از تجارب موجود داخلی و بین المللی

·          توجه به گروه های خودیاری و …

اشاره کرد.

سازمان بهزیستی کشور یکی از سازمانهای مسئول در حوزه ی آسیب های اجتماعی می باشد که علاوه بر مسئولیت در زمینه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای حمایت از افراد در معرض آسیب و آسیب دیده ی اجتماعی( تجدید تربیت منحرفین اجتماعی) نیز مسئولیت هایی دارد که در همین راستا خدمات مختلفی را از طریق دفتر آسیب دیدگان اجتماعی معاونت امور اجتماعی در سطح کشور به مردم ارائه می کند.

آنچه در ادامه می آید طرح های اجرایی دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی استان خراسان رضوی در راستای نیل به اهداف و سیاستها و برنامه های دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور می باشد.

۱-      برنامه اورژانس اجتماعی شامل:

۱٫           مرکز اورژانس اجتماعی

۲٫           خط تلفن اورژانس اجتماعی( ۱۲۳)

۳٫           خدمات سیار اورژانس اجتماعی

۴             پایگاه ثابت خدمات اورژانس اجتماعی

اهداف:

اهداف در دو بخش کلی و اختصاصی به شرح ذیل ارائه می گردد:

اهدف کلی:

·          کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی.

·          در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه

اهداف اختصاصی:

·          ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در معرض آسیب دیده اجتماعی در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به درک موقعیت خود در شرایط بحرانی

·          ارتقاء توانمند یهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع

·          ارتقاء آگاهی ها و شناخت خانواده و اجتماع نسبت به نیازهای مراجعان به منظور تسهیل فرآیند حل مسئله در شرایط بحرانی

·          شناسایی مناطق و کانونهای آسیب زا و انجام مداخلات تخصصی در جهت دسترسی برابر به خدمات اجتماعی

·          شناسایی آسیب های اجتماعی نو پدید و باز پدید

افراد مشمول:

افراد مشمول دریافت خدمات عبارتند از:

·          زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد

·          زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی

·          افرادی که قصد خود کشی دارند یا اقدام به خود کشی کرده اند

·          کودکان خیابانی و کار

·          همسران آزار دیده

·          کودکان آزار دیده

·          مبتلایان به اختلال هویت جنسی

·          دختران و پسران فراری از منزل

·          سایر افردی که در شرایط بحرانی قرار دارند

روند پذیرش:

روند پذیرش در خط تلفن اورژانس اجتماعی از طریق تماس تلفنی صورت گرفته و هیچگونه محدودیتی برای تماس افراد وجود ندارد.

روند پذیرش پایگاه ثابت خدمات اورژانس اجتماعی :

۱٫           خود معرف

۲٫           شناسایی و جذب افراد توسط تیم تخصصی

۳٫           ارجاعی سایر مراکز سازمان بهزیستی

۴٫           ارجاعی از سایر سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی

روند پذیرش افراد در تیم سیار اورژانس اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

۱٫           خود معرف

۲٫           شناسایی و جذب افراد توسط تیم تخصصی

۳٫           ارجاعی از خط اورژانس اجتماعی(۱۲۳)

۴٫           ارجاعی سایر مراکز سازمان بهزیستی

۵٫           ارجاعی از سایر سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی

روند پذیرش افراد مشمول دریافت خدمات از مرکز اورژانس اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

خدمت گیرنده در بدو ورود توسط مسئول پذیرش مورد مصاحبه اولیه قرار گرفته و پس از تکمیل فرم پذیرش، به واحدهای تخصصی ذیربط ارجاع می گردد.

ارزیابی اجتماعی: توسط مددکار اجتماعی جهت ارزیابی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و موقعیت فعلی مراجع به منظور برآورد نیازها و میزان آسیب های اجتماعی وارده صورت می گیرد.

ارزیابی روانشناختی: توسط روانشناس و روانپزشک صورت می گیرد.

ارزیابی بهداشتی و درمانی: این ارزیابی توسط پزشک در صورتی که خدمت گیرنده نیاز به نگهداری موقت داشته باشد و یا بنا به تشخیص یکی از اعضای تیم تخصصی، صورت می گیرد.

ارزیابی حقوقی: توسط مشاور حقوقی صورت می پذیرد.

تبصره: مسئول پذیرش می تواند بر حسب ضرورت و شرایط مراجع، افراد را به متخصصین مرکز ارجاع دهد.

ارزیابی تشخیصی: توسط تیم تخصصی متشکل از مددکار اجتماعی، روانشناس، روانپزشک، پزشک، مشاور حقوقی با حضور مسئول مرکز بعد از انجام ارزیابی های فوق جهت تصمیم گیری و بررسی راهکارها برای کمک به مراجع صورت پذیرد.

خدمات برنامه اورژانس اجتماعی:

 

اهداف،گروه های هدف و خدمات برنامه اورژانس اجتماعی:

اهداف:

- کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی.

- در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه.

- ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مقابله با مسائل اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع.

- ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی

- جایگزینی مداخلات روانی اجتماعی قبل از مداخلات قضایی انتظامی

- انجام مداخلات روانی اجتماعی در کنار مداخلات قضائی

- قضازدائی و پیشگیری از جرم

گروههای هدف:

افراد مشمول دریافت خدمات عبارتند از:

- زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد

- زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی

- افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند.

- کودکان خیابانی و کار

- همسران آزار دیده

- کودکان آزار دیده

- مبتلایان به اختلال هویت جنسی

- دختران و پسران فراری از منزل

- سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند.

- خدمات تخصصی:

شامل: خدمات مددکاری، روان شناسی ، تربیتی، حقوقی، فرهنگی آموزشی

تبصره : ارائه خدمات به دو صورت سرپایی و یا نگهداری ارائه می گردد.

۲-      خانه سلامت:

خانه سلامت به مراکزی اطلاق می شود که طبق وظایف قانونی محوله دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایتهای خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائه خدمات زمینه های کسب استقلال اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده و آنها را در تامین حداقل نیازهای اقتصادی و جلوگیری از ابتلاء به آسیب های اجتماعی یاری می نماید .

اهداف:

۱- هدف کلی:

جلوگیری از ابتلاء دختران در معرض آسیب به آسیبهای اجتماعی

۲- اهداف اختصاصی:

۱٫           حمایت و نگهداری از دختران در معرض آسیب اجتماعی نیازمند حمایت اجتماعی

۲٫           فراهم نمودن زمینه های تحصیل، اشتغال، خود کفایی و استقلال آن افراد

۳٫           شناخت استعداد ها و توانمندیهای دختران در معرض آسیب و هدایت آنها به سوی استفاده از این توانمندیها

نحوه پذیرش

بمنظورایجاد هماهنگی در امر پذیرش، کلیه پذیرش های خانه توسط مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی( اورژانس اجتماعی) استان انجام خواهد گرفت

تبصره: افرادی که به صورت خود معرف به خانه مراجعه می کنند نیز از طریق مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی( اورژانس اجتماعی) پذیرش و به خانه معرفی می شوند.

شرایط و مدارک مورد نیاز پذیرش

۱٫           ایرانی بودن یا داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲٫           داشتن گواهی پزشک قانونی مبنی بر باکره بودن دختر

۳٫           داشتن حداقل ۱۸ سال

۴٫           داشتن گزارش تیم تخصصی مرکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی( اورژانس اجتماعی) مبنی بر فقدان حمایت خانوادگی موثر به همراه تصویر پرونده کامل خدمت گیرنده

۳-      مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد و دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی( ویژه):

 به مراکزی اطلاق می شود که طبق وظایف قانونی محوله دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد و زنان آسیب دیده اجتماعی( ویژه)را نگهداری و یا بصورت غیر شبانه روزی تحت پوشش داشته و از طریق ارائه خدمات تخصصی نظیر مددکاری اجتماعی، روانشناسی، بهداشتی زمینه های توانمند سازی و بازگشت آنان به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با خانواده، آموزش و ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فرآهم آورده و در تامین حداقل نیازهای اقتصادی و حل و فصل مسائل و مشکلات یاری می نماید.

اهداف:

الف) ایجاد امکانات و تسهیلات لازم به منظور بازپروری و بازتوانی روانی، اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی حاد و آسیب دیده اجتماعی

ب) سهولت دسترسی به خانواده های مراجعان جهت اخذ اطلاعات بیشتر و بررسی های مقدماتی به منظور ترخیص به شیوه های( بازگشت به خانواده، ازدواج، اشتغال و …)

ج) جلوگیری از گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و بد آموزی مراجعان در یک مکان.

د) سهولت انجام فعالیتهایی چون : پیگیری پس از ترخیص ، اشتغال ، ازدواج و . . .

گروه هدف:

۱٫       دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی

۲٫       دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی

نحوه و شرایط پذیرش

الف) نحوه پذیرش:

پذیرش مراجعین به ۳ صورت انجام می شود

۱٫           معرفی از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی

۲٫           معرفی از سوی مراکز مداخله در بحران

۳٫           خود معرف

توجه۱- مراجعین که مستقیما بصورت خود معرف یا از طریق مراجع قضایی و نیروی انتظامی به مرکز مراجعه می کنند بایستی بلافاصله به مرکز مداخله در بحران اعزام و یا راهنمایی گردند.

توجه۲- مراجعینی که مستقیما بصورت خود معرف در اوقات شب و نیمه شب به مرکز مراجعه می کنند. موقتا در قرنطینه مرکز نگهداری شده و در اولین وقت اداری به مرکز مداخله در بحران اعزام یا راهنمایی می گردند.

توجه۳- ارجاع مراجعین از سایر استانها بایستی با هماهنگی فیمابین کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی و مرکز مداخله در بحران استان مبدا با کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی و مرکز مداخله در بحران استان مقصد صورت پذیرد.

ب) شرایط و مدارک مورد نیاز پذیرش:

۱٫           داشتن معرفی نامه از سوی مرکز مداخله دربحران به همراه اصل پرونده کامل مراجع

۱٫           توجه- داشتن معرفی نامه رسمی ممهور به مهر و امضا مقام قضایی و پزشک قانونی مبنی بر وضعیت هایمن، بارداری و وضعیت روان مراجع در پرونده الزامی است.

۲٫           داشتن حداقل ۱۵ سال سن

۳٫           توجه: در خصوص مراجعینی که کمتر از ۱۵ سال داشته و مشمول مراکز بازپروری می باشند کمیته امور آسیب دیدگان اجتماعی استان بایستی تصمیم گیری نماید

۴٫           نداشتن بیماری شدید روانی و معلولیت ذهنی شدید که نیاز به مراقبت ویژه دارند

۵٫           نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، داروها و …

۴-       کودکان خیابانی:

به افراد زیر ۱۸ سال( اعم از دختر و پسر)اطلاق می گردد که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان هستند.

مرکز کودکان خیابانی سطح دو: به محلی اطلاق می گردد که طبق وظایف قانونی محوله کودکان خیابانی را پذیرش و نگهداری موقت آنان حداکثر تا ۲۰ روز بر عهده خواهد داشت، این مرکز از طریق ارائه خدماتی نظیر مددکاری اجتماعی، معاینات بالینی، روانپزشکی و روان شناسی و حمایتهای اجتماعی از کودک یا نوجوان و خانواده نسبت به فراهم آوردن هر چه سریع تر زمینه جایگزینی و توانمندسازی آنان اقدام می نماید و فرایند توانمندسازی کودک خیابانی و خانواده وی را از طریق ارائه خدمات تخصصی و حمایتی به انجام می رساند

نحوه پذیرش

۱٫           خود معرف

۲٫           شناسایی و جذب( ارجاع از واحدهای خدمات اجتماعی سیار) در این صورت ظرف ۲۴ ساعت از ورود کودک نسبت به اخذ اجازه نگهداری موقت از مراجع قضایی اقدام می گردد.

۳٫           ارجاع از مراجع قضایی و انتظامی

۴٫           ارجاع از سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی

۵- پایگاه خدمات اجتماعی (برنامه توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی) :

مقدمه:

با توجه به اینکه تعداد کثیری از گروه های هدف سازمان در سکونتگاههای غیر رسمی که آسیب پذیری بالاتری دارند ساکنند، ضرورت  است که خدمات تحصصی سازمان به طور خاص و با توجه ویژه ای از طریق پایگاه های خدمات اجتماعی در این مناطق ارائه گردد.

پایگاه های خدمات اجتماعی مکانی است دولتی یا غیر دولتی که در سکونتگاهها واقع شده است و کلیه اقدامات اجرایی از طریق آن ارائه می گردد و دارای دو هدف کلی و جزئی می باشد.

الف) هدف کلی: توانمندسازی ساکنین سوکنتگاههای غیر رسمی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق

ب) اهداف جزئی:

۱- شناسایی مسائل و مشکلات گروه های هدف

۲- ارتقاء سلامت اجتماعی،کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی

۳- آکاه سازی گروه های هدف در جهت شناخت نیازها و…

۴- دسترسی به خدمات اجتماعی

۵- گسترش روحیه خودباوری و خوداتکائی

۶- کاهش تصدی گری دولت و ارتقاء نقش تسهیلگری

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند